rmml.net
当前位置:首页 >> 听弹琴 刘长卿这首诗表达了作者怎样的心情和情怀 >>

听弹琴 刘长卿这首诗表达了作者怎样的心情和情怀

听弹琴 刘长卿 泠泠七弦上, 静听松风寒. 古调虽自爱, 今人多不弹. 诗题一作“弹琴”,《刘随州集》为“听弹琴”.从诗中“静听”二字细味,题目以有“听”字为妥. 琴是我国古代传统民族乐器,由七条弦组成,所以首句以“七弦”作琴的代称,意象也更具体.“泠泠”形...

“琵琶起舞换新声”的同时,公众的欣赏趣味也变了.受人欢迎的是能表达世俗欢快心声的新乐.穆如松风的琴声虽美,如今毕竟成了“古调”,又有几人能怀着高雅情致来欣赏呢?言下便流露出曲高和寡的孤独感.诗咏听琴,只不过借此寄托一种孤芳自赏的情操罢了.

没有记载 这是一首借咏古调的冷落,不为人所重视,来抒发怀才不遇,世少知音的校前两句描摹音乐境界,后两句抒发情怀。全诗从对琴声的赞美,转而对时尚慨叹,流露了诗人孤高自赏,不同凡俗,稀有知音的情操。

刘长卿《弹琴》 冷冷七弦上,静听松风寒。 古调虽自爱,今人多不弹。 拼音版 lǐnɡlǐnɡqīxiánshànɡ,jìnɡtīnɡsōnɡfēnɡhán。泠泠七弦上,静听松风寒。ɡǔdiàosuīzìài,jīnrénduōbùdàn。古调虽自爱,今人多不弹。 背景: 诗题一作《弹琴》,《刘随州...

《tánqín》 《弹琴》 zuòzhě:liúchánɡqīnɡ 作者:刘长卿 lǐnɡlǐnɡqīxiánshànɡ,jìnɡtīnɡsōnɡfēnɡhán。 泠泠七弦上,静听松风寒。 ɡǔdiàosuīzìài,jīnrénduōbùdàn。 古调虽自爱,今人多不弹。

七弦琴上发出清脆悦耳的声响,静静地听着风吹入松林的凄清的声音。 即使我是那么喜爱这古老的曲调,但现在的人们大多已经不再弹唱了。

秋日登吴公台上寺远眺 古台摇落①后,秋入望乡心。 野寺来人少,云峰隔水深。 夕阳依旧垒②,寒磬满空林。 惆怅南朝③事,长江独至今。 【注释】 ①摇落:零落。 ②旧垒:指吴公台。 ③南朝:宋、齐、梁、陈、据地皆在南方,故名。 【评析】 ??这是一...

刘长卿的诗: 1、《苕溪酬梁耿别后见寄》 清川永路何极,落日孤舟解携。鸟向平芜远近,人随流水东西。白云千里万里,明月前溪后溪。惆怅长沙谪去,江潭芳草萋萋。 2、《游休禅师双峰寺》 双扉碧峰际,遥向夕阳开。飞锡方独往,孤云何事来。寒潭...

听弹琴 作者:刘长卿 泠(línɡ) 泠(línɡ) 七(qī) 丝(sī) 上(shànɡ) , 静(jìnɡ) 听(tīnɡ) 松(sōnɡ) 风(fēnɡ) 寒(hán) 。 古(ɡǔ) 调(diào) 虽(suī) 自(zì) 爱(ài) , 今(jīn) 人(rén) 多(duō) 不(bù) 弹(tán) 。 原文: 泠泠七丝上,静听松风寒。 ...

古调虽自爱,今人多不弹。 听弹琴 作者:刘长卿 泠泠七丝上,静听松风寒。 古调虽自爱,今人多不弹。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rmml.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com