rmml.net
当前位置:首页 >> 2.25除以15列竖式计算 >>

2.25除以15列竖式计算

2.25÷15=0.15 望采纳 谢谢

列竖式计算 2/15+(12/25-1/5) =2/15+(12/25-5/25) =2/15+7/25 =10/75+21/75 =31/75

15.6÷24=0.65. 0.6 5 241 5.6 1 4 4 1 2 0 1 2 0 0验算: 0.6 5× 2 4 . 2 6 0 1 3 0 1 5.6 047.3-25.9=21.4. 4 7.3?2 5.9 . 2 1.4 验算: 2 1.4+2 5.9 . 4 7.3

哪年?

15除以(1/2-25%) =15除以1/4 =60

4.25 × 2.6 = 11.05 1.92 × 3.5 = 6.72 15.8 × 7.2 = 113.76 7.04 × 5.8 = 40.832 0.62 × 4.9 = 3.038 竖式见图:

(1)5.4÷24=0.225;(2)6.21÷3=2.07;(3)91.2÷38=2.4;(4)85.44÷16=5.34;(5)12÷125=0.096;(6)19÷38=0.5;(7)72÷15=4.8;(8)2.05÷25=0.082;(9)100÷80=1.25;(10)34÷170=0.2;(11)0.1÷4=0.025;(12)6.3÷7=0.9.

既然走方队,肯定是因为有什么活动。男25,女15,共40人。 其中举牌1人,护牌2人,体委什么的为了管理方队整齐就不在队列里,这样去掉他们4个,就剩36人。6行6列正好一个方队出来了。

(1)25×15+23÷16=5+23×6=5+4=9答:和是9.(2)设这个数为x, 3x+3.2=250×8%3x+3.2-3.2=250×0.08-3.2 3x=20-3.2 3x÷3=16.8÷3 x=5.6.答:这个数是5.6.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rmml.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com